« בורקס פטריות הזייה | Main | חד אופן עם גלגלי עזר »
יום שלישי
מאי222012

גלידה בטעם מסטיק בטעם מנטה
.גלידה בטעם מנטה


מחיר מומלץ: ₪0

מחיר אצלנו: ₪1.90


PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (8)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
 • Response
  Response: mak mak
  מוצר איום - עמוד ראשי - גלידה בטעם מסטיק בטעם מנטה
 • Response
  Response: Full Survey
  מוצר איום - עמוד ראשי - גלידה בטעם מסטיק בטעם מנטה
 • Response
  מוצר איום - עמוד ראשי - גלידה בטעם מסטיק בטעם מנטה
 • Response
  מוצר איום - עמוד ראשי - גלידה בטעם מסטיק בטעם מנטה
 • Response
  מוצר איום - עמוד ראשי - גלידה בטעם מסטיק בטעם מנטה
 • Response
  מוצר איום - עמוד ראשי - גלידה בטעם מסטיק בטעם מנטה
 • Response
  Response: Startthis.com
  מוצר איום - עמוד ראשי - גלידה בטעם מסטיק בטעם מנטה
 • Response
  מוצר איום - עמוד ראשי - גלידה בטעם מסטיק בטעם מנטה

Reader Comments (5)

תודה לשלומי שוחט על המוצר הנהדר הזה
מאי 22, 2012 | Registered Commenterמוצר איום
מאי 22, 2012 | Unregistered Commenterטל
אולי גלידה בטעם חלב אם? או כל מוצר חלב נחות אחר כדוגמת גבנ"צ חלב אשכים
מאי 23, 2012 | Unregistered Commenterצביקה
זה מוצר איום ?!?!
זה נשמע אדיר!!!!
ינו 28, 2013 | Unregistered Commenterדני

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.