« עכבר נחייה | Main | גלידה בטעם מסטיק בטעם מנטה »
יום חמישי
מאי242012

בורקס פטריות הזייה
.לשבעה של סטלנים

 

מחיר מומלץ: ₪0

מחיר אצלנו:  ₪634

לקילו*


PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

!תודה ליוחאי אברהם על הרעיון
מאי 24, 2012 | Registered Commenterמוצר איום
דווקא רעיון טוב...
מאי 24, 2012 | Unregistered Commenterגמל
זה מושלם כדי להוציא את הבאסה מהשבעה
מאי 24, 2012 | Unregistered Commenterחיליק
צריך באמת למכור כאלה
ספט 1, 2012 | Unregistered Commenterיוחאי בננה

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.