« ציפיות להומלסים | Main | צ'ופסטיק מזלג »
יום רביעי
יונ272012

צעצוע רכבת תחתית
 היא תחתית*

 

מחיר מומלץ: ₪0

מחיר אצלנו: ₪470


PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (8)

תודה לאסי זליקוביץ
יונ 27, 2012 | Registered Commenterמוצר איום
מצחיק האסי הזה
יונ 27, 2012 | Unregistered Commenterאחד ש
אחלה צעצוע לצבי הנינג'ה
יונ 27, 2012 | Unregistered Commenterשתיים ש
גדול!
יונ 27, 2012 | Unregistered Commenterקבוע
יכולת לשים כניסה לפחות, יא קמצן
הכניסה היא מארלוזרוב זה לא נכנס בתמונה
יול 1, 2012 | Unregistered Commenterאילן
האם הנרקומנים והעבריינים ממוצא לטיני שישדדו אותך באים קומפלט?ף
יול 3, 2012 | Unregistered Commenterהנושך בחוטים
זה גם מתאים לרכבת התחתית של תל אביב
יול 3, 2013 | Unregistered Commenterג'וסי

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.