« קוביית קוביה הונגרית | Main | מטריה חלקית »
יום חמישי
יונ072012

פלדלת רשת
.למושבניקים פרנואידים

 

מחיר מומלץ: ₪0

מחיר אצלנו: ₪529


PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

תודה לעמי אלוש
יונ 7, 2012 | Registered Commenterמוצר איום
או! סופסוף הצחקתם אותי אחרי הרבה זמן.
טוב, הדימונאים יודעים מה הם עושים
חחחח, גדול. סוף סוף חזרתם. מקווה שזו יותר מהברקה חד פעמית.
יונ 10, 2012 | Unregistered Commenterהנושך בחוטים
לא הבנתי
יונ 11, 2012 | Unregistered Commenterאנונימי

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.