« מרק נמס עם זבוב | Main | מגבעת עם מאוורר »
יום ראשון
אוג192012

שערות ערוות סבתא
 

מחיר מומלץ: ₪0

מחיר אצלנו: ₪72.10


PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (8)

dislike
נסו שערות סבא עם תסרוקת בן גוריון מסביב לקרחת מצ'וקמקת
אוג 19, 2012 | Unregistered Commenterקבוע
הן לבנות, ממש כמו שערות סבתא רגילות!
אוג 19, 2012 | Unregistered Commenterאחד שיודע
מטונף מי שחשב על זה
אוג 19, 2012 | Unregistered Commenterשימי
מצחיק, יש בצד פרסומת של 'חלית? נפצעת? בלחיצה אחת תגלה אם מגיע לך כסף' - זה מוצר איום!
אוג 19, 2012 | Unregistered Commenterתומר
חחח, שמתי לב שהפעם אתם לא מודים למי שחשב על הרעיון.
הוא מתבייש להיחשף?...סתם, רעיון מעולה.
אוג 19, 2012 | Unregistered Commenterהנושך בחוטים
.כשאני לא כותב של מי הרעיון, זה אומר שזה רעיון שלי
אוג 21, 2012 | Registered Commenterמוצר איום
:P
אוג 23, 2012 | Unregistered Commenterהנושך בחוטים
וואי שערות סבתא עם סוכר.... יאמי
נוב 4, 2012 | Unregistered Commenterבולבול

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.