« מגבונים לחים עם כלורופורם | Main | של שלג DVD »
יום שני
אוג062012

מדבקת 10 שקלים
:הוראות הפעלה

א.  הדביקו את המדבקה בתחתית הברכה 

 .ב. תצחקו על צוללים שמנסים להרים אותה

 

מחיר מומלץ: ₪0

מחיר אצלנו: ₪10


PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (6)

זה מוצר גאוני!
אוג 6, 2012 | Unregistered Commenterוואלה
את זה הייתי קונה
אוג 6, 2012 | Unregistered Commenterאמיר
תכלס מוצר גאוני
אוג 6, 2012 | Unregistered Commenterג'ע
חה חה גדול!
אוג 7, 2012 | Unregistered Commenterהנושך בחוטים
זה רק אני או שהעתקם חצי מהדברים כאן מנו גוד גודס?
כמו את זה, מהקישור הזה: http://nogoodgoods.com/index.asp?productId=66
אוג 17, 2012 | Unregistered Commenterנו גוד גודס
no good goods
זה הגרסא באנגלית של האתר, ומופעלת ע"י אותם אנשים
ראה
http://mizbala.com/?p=48081
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=137224873080945&id=192559897480701
אוג 29, 2012 | Unregistered Commenterאסף

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.