« בימבה + אולטרה סגול | Main | מגבונים לחים עם כלורופורם »
יום חמישי
אוג092012

שתלי סיליקון נפולים
.לנשים שאוהבות את המראה הטבעי

 

מחיר מומלץ: ₪0

מחיר אצלנו: ₪2300.99


PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

!תודה למשה
אוג 9, 2012 | Registered Commenterמוצר איום
כאן אפשר לצחוק על נפגעות סרטן השד או שזה טאבו בכל מקום?
ספט 15, 2012 | Unregistered Commenterczech

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.